Mikroprocesorowy regulator wysokości odpowiada za utrzymywanie stałej zadanej wysokości palnika plazmowego lub gazowego podczas procesu cięcia. Regulator może współpracować z dowolnym systemem sterowania cnc.

Zasada działania w przypadku cięcia plazmowego:

Regulator dokonuje odczytu napięcia łuku korygując dynamicznie wysokość położenia palnika względem ciętego materiału, porównując wartość odczytu napięcia łuku z wartością napięcia zadanego tzw. referencyjnego.

Zasada działania w przypadku cięcia palnikiem plazmowym:

Regulator dokonuje odczytu napięcia z czujnika pojemnościowego (opcja dodatkowa) zainstalowanego przy palniku gazowym dokonując korekty wysokości palnika względem ciętego materiału, porównując wartość napięcia z odczytu do wartości napięcia zadanego tzw. referencyjnego.

Specyfikacja sprzętowa produktu:

– wyjścia STEP / DIR do sterowania silnika krokowego

– wyjście tranzystorowe H-bridge 5A do sterowania silnika DC

– wyjście przekaźnikowe z możliwością oprogramowania ( 2A / 120VAC lub 2A / 24VDC)

– wejście pomiarowe do odczytu napięcia łuku plazmy 0-10V DC (0-300V w przypadku zastosowania zewnętrznego dzielnika napięcia)

– wejście pomiarowe do odczytu napięcia z czujnika pojemnościowego palnika gazowego 0-10V DC

– wejścia STEP / DIR przelotowe

– wejście START THC

– wejście E-Stop

– wejście IN1 z możliwością oprogramowania

– separator napięcia pomiarowego

Specyfikacja programowa produktu:

– odczyt napięcia mierzonego V ARC

– odczyt/modyfikacja napięcia zadanego VREF

– odczyt/modyfikacja trybu pracy PLAZMA lub GAZ

– odczyt/modyfikacja wartości histerezy zadanej

– odczyt/modyfikacja czasu do przebicia

– odczyt/modyfikacja prędkości regulacji

– funkcja programowa Qarc tj. auto odczyt napięcia bez konieczności ustawienia napięcia zadanego

– funkcja programowa Anti Dive tj. zabezpieczenie palnika plazmowego przed tzw. nurkowaniem w przypadku braku kontaktu z materiałem.

*Wymiary podane w [mm]

Sposób podłączenia regulatora z silnikiem krokowym.

Sposób podłączenia silnika DC.